Privacyverklaring

Wij respecteren ieders privacy. Wij verwerken daarom persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over ons

Coöperatie Boersaam U.A.
p.a. Kleine Beekstraat 30
5845 AG Sint Anthonis
KvK-nummer 85973084
E: info@boersaam.nl
www.boersaam.nl

Het doel

Coöperatie Boersaam verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je deze zelf aan ons verstrekt vanwege bijvoorbeeld het stellen van een vraag. Daarmee kunnen wij je bellen of mailen indien dit nodig is. Ook verwerken wij jouw gegevens wanneer je je online inschrijft voor onze nieuwsbrief (alleen naam en e-mailadres worden gevraagd). De frequentie waarin wij een nieuwsbrief sturen is afhankelijk van de actualiteit.

We onderscheiden 3 doelgroepen:

 1. Leden
 2. Nieuwsbrief
 3. Inschrijvingen / Informatiebijeenkomsten / Rondleidingen / Vragen

De gegevens die wij respectievelijk verwerken zijn:

 1. Leden zoals verstrekt op de intentieverklaring
  Voor- en achternaam en evt. partners
  E-mailadres
  Adres
  Postcode
  Woonplaats
  Telefoonnummer
  Geboortedatum
  Aantal monden
  Bankrekeningnummer
 2. Nieuwsbrief
  Voor- en achternaam
  E-mailadres
 3. Inschrijvingen / Informatiebijeenkomsten / Rondleidingen / Vragen
  Voor- en achternaam
  E-mailadres
  Telefoonnummer

Cookies

Onze website maakt gebruik van analytische cookies, maar niet van trackingcookies. Deze cookies meten data voor Google Analytics: bijvoorbeeld het aantal bezoekers op de website, de tijd dat ze verblijven op de website en welke pagina’s worden bekeken. Deze informatie is volledig geanonimiseerd dus wij krijgen geen inzage tot persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van minderjarigen. Wij raden ouders altijd aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@boersaam.nl.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Coöperatie Boersaam U.A. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Coöperatie Boersaam U.A. bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en haar wettelijke verplichtingen.

Zo bewaart Coöperatie Boersaam U.A. de persoonsgegevens in haar financiële administratie gedurende een periode van 7 jaar. Persoonsgegevens van opdrachtgevers, klanten en leveranciers of andere personen waarmee Coöperatie Boersaam U.A. op enig moment contact heeft gehad, bewaart Coöperatie Boersaam U.A. in beginsel tot 7 jaar na het laatste contact. Persoonsgegevens van websitebezoekers worden door Coöperatie Boersaam U.A. niet bewaard. Coöperatie Boersaam U.A. verwijdert uw persoonsgegevens wanneer blijkt dat (i) uw toestemming om persoonsgegevens te verwerken is ingetrokken en deze de grondslag vormt voor het verwerken van uw persoonsgegevens en (ii) het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt is vervallen.

Coöperatie Boersaam U.A. bewaart jouw online persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden bewaring

Voor- en achternaam 

Onbepaalde tijd. Na afmelding nieuwsbrief per direct verwijderd.

Verzenden nieuwsbrief, contact opnemen.

E-mailadres

Onbepaalde tijd. Na afmelding nieuwsbrief per direct verwijderd.

Verzenden nieuwsbrief, contact opnemen.

Adres, Postcode, Woonplaats

Onbepaalde tijd. Na afmelding lidmaatschap.

Versturen abonnement, contact opnemen.

Telefoonnummer

Onbepaalde tijd. Na afmelding lidmaatschap

Versturen abonnement, contact opnemen.

Geboortedatum, Aantal monden

Onbepaalde tijd. Na afmelding lidmaatschap

Versturen abonnement, contact opnemen.

Bankrekeningnummer

Onbepaalde tijd. Na afmelding lidmaatschap

Versturen incasso.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derden. Echter voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van een online oplossing waar binnen de noodzakelijke persoonsgegevens worden bewaard, dus deze email adressen worden niet gedeeld met derden.

 

Door je aan te melden voor de nieuwsbrief, ga je ermee akkoord dat Boersaam U.A. je gegevens deelt met de nieuwsbrief-provider. Voor het versturen van de nieuwsbrief vragen wij om jezelf in te schrijven via de website www.boersaam.nl door het invoeren van naam en e-mailadres. Daarna ontvang je ter bevestiging een controlemail. Niet langer geïnteresseerd in de nieuwsbrief? Schrijf je dan uit en per direct zijn je gegevens verwijderd. Of neem contact op met info@boersaam.nl.

Foto’s en beeldmateriaal

Het is mogelijk dat Boersaam U.A. foto’s en/of beeldmateriaal publiceert op social media of op onze website. Hierop is de wet op de privacy van toepassing. Wij vragen daarom altijd vooraf toestemming alvorens wij foto’s herkenbaar op social media of op onze website plaatsen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens door Coöperatie Boersaam U.A.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van jouw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kun je indienen via info@boersaam.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Coöperatie Boersaam U.A. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt alle maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je toch de indruk dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@boersaam.nl.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Coöperatie Boersaam U.A. wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP):

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

I: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons