Initiatiefgroep BoerSaam

Begin februari zijn we met een groep van dertien mensen online bij elkaar gekomen om vorm te geven aan BoerSaam. Tijdens deze eerste bijeenkomst stonden de kennismaking met het concept Herenboeren (toen nog het concept waar we bij zouden aansluiten) en met de andere aanwezigen centraal. Een groep van zeven mensen heeft aangegeven tijdens de eerste fases van het project de kar te willen trekken. Hiermee was de initiatiefgroep een feit.

Doreen de Hoog (Sint Anthonis)

Mijn naam is Doreen de Hoog. Ik ben 52 en woon met mijn gezin in het buitengebied van Sint Anthonis. Ik ben opgeleid in de laboratoriumtechniek en heb gewerkt bij MSD Animal Health (voorheen Intervet). Toen onze kinderen werden geboren stopte ik met mijn betaalde baan en heb me als vrijwilliger op meerdere gebieden ingezet. Momenteel zit ik voor de 2e periode in de gemeenteraad van Sint Anthonis.

Met ons gezin zijn wij gaan nadenken over hoe we ons steentje kunnen bijdragen aan een gezonde en veerkrachtige leefomgeving voor mens, dier en milieu. Via één van onze kinderen kwamen we in aanraking met het concept van Herenboeren, een initiatief van burgers om een duurzame verandering mee in gang te zetten.

Ik heb me opgeworpen als kartrekker. Inmiddels hebben we een mooie, diverse groep enthousiastelingen bij elkaar om de mogelijkheden voor een eigen boerderij in de regio te onderzoeken. Nu de mede leden nog. Doe je mee?

Cor Baaij

Cor Baaij (Oeffelt)

Mijn naam is Cor Baaij, woonachtig in Oeffelt. Ik ben 40 jaar eigenaar geweest van een natuurvoedingswinkel in Schagen (NH). Ik ben 75 jaar en eet al 40 jaar biologisch. Mijn interesse ligt o.a. bij psychologie, filosofie, spiritualiteit en gezondheid in de brede zin van het woord.

Een concept als BoerSaam is bij uitstek een project voor mij om de kracht aan te tonen van het samen iets doen waarmee balans en groei gebracht kan worden in zowel de natuur om ons heen als in onszelf.  Veel veranderingen die in de samenleving en elders moeten plaats vinden beginnen van onderaf, want uit het kleine komt het grote voort. En dat gaan we hiermee proberen. Ik blijf graag kennis vergaren en delen waarmee ik anderen weer kan aanmoedigen.

Kirsten Noij

Kirsten Noij (Wanroij)

Ik ben 26 jaar en woon in Wanroij. In mijn bijbaan werk ik als administratief medewerkster bij een glastuinbouwbedrijf. Daar zie ik hoe innovaties en vernieuwing kenmerkend zijn voor verschillende onderdelen van deze sector. Dat zie ik ook terug bij het concept van BoerSaam: d.m.v. onderzoek, ervaring opdoen en anders kijken wordt een mooie bijdrage geleverd aan een nieuwe kijk op onze voedselvoorziening en het omgaan met onze natuur. Mijn interesse ligt bij educatie, waarbij ik het belang zou willen promoten van gezonde voeding voor kinderen (en volwassenen). Bij BoerSaam heb ik gekozen om in de kartrekkersgroep te gaan, waar ik zorg ga dragen de notulen en meewerk aan de nieuwsbrief.

Joyce Dost (Sint Anthonis)

Ik ben Joyce Dost en woon met mijn man, 2 kinderen en onze heidewachtel in Sint Anthonis.

Ik heb een achtergrond in de marketingcommunicatie en ben later overgestapt naar het onderwijs. Daar heb ik in het vo en mbo gewerkt als docent (bedrijfs)economie. Ik werk nu als zelfstandig docent/trainer en educatief auteur.

Het concept Herenboeren was via familie al bekend bij mij; het duurzaam, lokaal en samen produceren van voedsel. Met name het lokaal produceren spreekt mij erg aan, omdat je dan weet waar je voedsel vandaan komt. Na de talkshow en het vragenuurtje was ik zo enthousiast, dat ik samen met Doreen in het diepe ben gesprongen en nu in de rol van kartrekker probeer ook anderen enthousiast te krijgen.

Jacco Raijmakers (Sint Anthonis)

Mijn naam is Jacco Raijmakers. Ik ben 50 jaar en woon in Sint Anthonis. Hoewel ik een hogere agrarische opleiding heb gevolgd, ben ik nu werkzaam als ICT-systeembeheerder in de Benelux.  Mijn eerste kennismaking met het concept van Herenboeren was toen ik een uitzending op TV zag van de Herenboeren in Boxtel (Wilhelminapark).

In de supermarkten zie ik dat veel groenten vanuit Spanje of Afrika hier naartoe worden verscheept, terwijl we ze hier ook telen. Dit vervoer legt een grote druk op energie en klimaat. Omdat de macht van de supermarkten hierin heel groot is, heb je als consument weinig keus. Wel kan je zelf je groenten gaan telen, zodat je minder afhankelijk bent. Hier sluit het concept van BoerSaam heel goed bij aan. Lokaal je producten duurzaam verbouwen, weten waar je voedsel vandaan komt, goed voor de mens en het milieu. Hier wil ik me graag als mede-kartrekker voor inzetten.

Henk Schreurs (Sint Anthonis)

Ik ben Henk Schreurs uit Sint Anthonis. Ik heb gestudeerd aan de Landbouw Universiteit, specialisatie Dierwetenschappen. Momenteel houd ik me bezig met toevoegmiddelen voor diervoeding.

Ik ben bewust bezig met voeding, we proberen gevarieerd te eten en verbouwen veel groenten reeds in onze eigen tuin. BoerSaam spreekt mij aan omdat ik vind dat de productie van voedsel anders kan en moet. Met meer respect voor de omgeving en de bodem. Het kan ook een inspiratie zijn voor de huidige landbouw.

Peter Boot

Peter Boot (Sint Anthonis)

Mijn naam is Peter Boot, ik ben 44 jaar en ben met mijn gezin woonachtig in het buitengebied van Sint Anthonis.

In mijn werk ben ik de afgelopen 17 jaar in verschillende rollen actief geweest op het gebied van digital marketing en digitale productontwikkeling. Sinds vorig jaar werk ik bij een softwareonderneming waar ik  verantwoordelijk ben voor de ontwikkeling van een online boekhoudpakket.

Privé breng ik het liefst zoveel mogelijk tijd klussend, tuinierend, wandelend en kamperend door in de buitenlucht. Ik vind het interessant om me te verdiepen in initiatieven die het onderwerp duurzaamheid en/of innovatie raken. Daarnaast zet ik me graag in om op dit vlak lokaal samen met anderen mooie resultaten neer te zetten. Daar sluit het concept van Herenboeren heel goed bij aan.

Ondersteuning van initatiefgroep

Han Hetterscheid (Sint Anthonis)

Ik ben Han Hetterscheid geboren in Kerkrade, opgegroeid in Helmond en sinds 1990 woonachtig in Boxmeer. Daar werk ik bij PMT/Marel als constructeur/projectleider.

Ik ben 59 jaar, getrouwd en heb 3 kinderen, waarvan er nog eentje thuis woont. 

Ik het gevoel heb dat we steeds verder vervreemden van onze voedselketen. Dat is een van de redenen waarom het concept van Herenboeren mij aanspreekt: terug naar een duurzame voedselproductie dicht bij huis, waar je het groeiproces van de producten kan volgen van begin tot eind, zodat je weet wat je eet. Wat mij verder aanspreekt is dat je het met elkaar doet, op basis van vrijwilligheid; samen werken, bedenken wat er verbouwd gaat worden en recepten en tips uitwisselen. En wie weet ga ik nog meer plezier krijgen om te koken!

Huub de Wit (Rijkevoort)

Ik ben Huub de Wit, 67 jaar en woonachtig in Rijkevoort. Ik ben werkzaam geweest als docent Nederlands, teamleider en locatiemanager in het ROC.  Intussen ben ik met pensioen en als vrijwilliger ben ik werkzaam bij Oerol, de Weijer en begeleid ik gehandicapten op vakantie.

Mijn vader was nog een traditionele Brabantse boer met een gemengd bedrijf, een voorstelling van de landbouw waar we nu prima mee zouden kunnen leven. Kleinschalig en meestal in overeenstemming met de natuur.

Willen we deze wereld bewoonbaar houden dan zullen we anders met haar om moeten gaan.

Ik heb altijd veel rondgewandeld in deze contreien en zie de bio-en agro-industrie steeds verder oprukken met alle negatieve gevolgen van dien voor onze leefomgeving. Vandaar dat ik ieder initiatief toejuich dat daar een tegenwicht aan biedt. Zoals BoerSaam, pluktuinen, en biologische landbouwbedrijfjes. Samenwerken en samen doen maakt dit soort initiatieven nog sterker.

Huub de Wit

Manon Straatman (Langenboom)

Mijn naam is Manon Straatman. Ik ben 25 jaar oud en woon in Langenboom. Ik ben werkzaam bij Abemec Veghel, de Fendt-dealer van het Zuiden. Daar ben ik druk bezig om de techniek achter de tractor te leren kennen. Het is de bedoeling dat ik hier intern ga doorgroeien.

Ik heb de passie voor onder andere Herenboeren ontwikkeld vanwege mijn opleiding Veehouderij. Ik heb hier ontdekt dat er uiteenlopende factoren van belang zijn om een dierlijk product duurzaam te produceren. Wat ik met BoerSaam wil bereiken is een bewustwording van hoe het proces van zaad tot eindproduct plaatsvindt, zodat we beter gaan zien wat daarbij komt kijken.

Martin van Staveren (Sint Anthonis)

Mijn naam is Martin van Staveren, 55 jaar, geboren in Utrecht en opgegroeid in Sint Anthonis. Na de middelbare school ben ik gaan studeren aan de Hogere Tuinbouwschool, waar ik na 3 jaar ben gestopt omdat ik de studie te theoretisch vond. Ik ben daarna in de makelaarswereld terechtgekomen. Intussen heb ik als makelaar-taxateur mijn kantoor van MVS makelaardij in Boxmeer.

Ik ben als voorzitter actief in de Stichting “Het Schaap van de St. Tunnisse Heide”. Jaarlijks organiseren we de “Lammetjesdag” en het “Schaapscheerdersfeest”. Op dit feest komen er veel standhouders uit de buurt;  o.a. een imker, een mulder die met z’n eigen gemalen graan broodjes bakt, mensen die zelf jam maken; allemaal lokale producten. Hier sluit het concept van BoerSaam perfect bij aan. De relatie tussen het Schaapscheerdersfeest en Herenboeren heeft mij getriggerd om aan deze club mee te willen doen.

Nellie Kuipers-Verberk (Oploo)

Mijn naam is Nellie Kuijpers-Verberk, ik woon in Oploo.

Ik ben als logopedist werkzaam bij de Seizoenen, locatie Bronlaak, een antroposofische instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Vrijwilligerswerk doe ik in Hospice de Cocon in Sint Anthonis en bij de Werkgroep Kunst Oploo (WKO). Samen met mijn man Paul hebben we al jaren een volkstuin waar we op een milieubewuste manier onze groenten verbouwen.

Op Bronlaak zie ik in verschillende werkgebieden (boerderij, zuivelmakerij en tuin) prachtige voorbeelden van kleinschalige, biologisch-dynamische voedselproductie, met aandacht voor plant en bodem, die een basis vormt voor de maaltijdvoorziening op de instelling.

Ik denk dat je ook als individu een verschil kan maken in het herstel van de natuur, zeker als je de samenwerking opzoekt. Daar past het concept van BoerSaam prima bij; met een gezamenlijk doel werken aan lokale, milieuvriendelijke voedselvoorziening.

Nellie Kuijpers-Verberk

Sjaak Cremers (Boxmeer)

Mijn naam is Sjaak Cremers. Ik heb gedurende 30 jaren in Friesland gewoond en gewerkt in verschillende leidinggevende functies in de gezondheidszorg. Tot aan mijn pensionering en verhuizing naar Boxmeer was ik actief bij het schooltuinieren in Sneek. Ik heb me verder bekwaamd in het ecologisch tuinieren en ben vanaf de jaren ’70 lid van Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT).

Sinds 2015 zet ik mij in als vrijwilliger bij de Wereldtuin Verdeliet in Cuijk. Ik zorg daar voor de planning en uitvoering van de groentetuin en werk volop mee in de tuin en de kas.

Mijn motivatie voor BoerSaam is enkele jaren geleden ontstaan na een bezoek aan de Herenboerderij in Boxtel. BoerSaam staat voor mij voor een “eigentijdse boerderij” met een korte productie-consumptielijn, ecologische bedrijfsvoering en teeltwijze; een concept dat tevens invloed kan hebben op de maatschappelijke bewustwording, doorbreken van machtsposities in de voedselketen op langere termijn, regionale versterking, ontwikkeling en samenwerking.

Full 1
OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Samen duurzaam voedsel produceren op je eigen boerderij.
Full 1